DISCLAIMER WEBSITE

  • Eigenaar: Het Customer Care Center
  • Gebruik(en): Alle handelingen die worden verricht op de website.
  • Bezoeker van de website
  • Content: Alle aanwezige inhoud op de website van het Customer Care Center.

  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  6. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

DISCLAIMER E-MAIL

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op per kerende e-mail.
Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud van dit bericht is voorbehouden aan de geadresseerde of diens gemachtigde.
Wij kunnen niet instaan noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.

Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een kort stukje tekst waarin een organisatie erop wijst dat de informatie in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie. Als een klant bijvoorbeeld informatie naar anderen doorstuurt of reproduceert, is hij zelf aansprakelijk voor de problemen die daardoor kunnen ontstaan, en niet de organisatie.

Bron: www.taaltelefoon.be

Waarom wij een disclaimer gebruiken

Met een disclaimer kunnen wij de copyright notice opnemen. Hiermee hebben wij auteursrecht op alles wat wij gemaakt en geschreven hebben.

Over de disclaimer

Het Customer Care Center zal zijn recht behouden om deze disclaimer(s) op elk moment aan te passen. De meest recente disclaimer(s) zult u altijd op deze website vinden.


Wilt u onze disclaimer op een word bestand? Klik dan op de link
DISCLAIMER Customer Care Center

Heeft u verder nog vragen over onze disclaimer? Neem dan gerust contact met ons op via onze Contact pagina en wij zullen uw vragen in behandeling nemen.